අපව අමතන්න

Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd

අලෙවියෙන් පසු සේවාව: 18813909163

ලිපිනය:301, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, ෆැරඩ් කාර්මික උද්‍යානය, ටොන්ගුවන් මාවත, ටියැන්ලියාඕ ප්‍රජාව, ගුවැන්මිං දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, චීනය

විද්යුත් තැපෑල:info@uugreenpower.com