අප අමතන්න

සීමාසහිත ෂෙන්සෙන් යූග්‍රීන් පවර් විදුලි සමාගම.

දුරකථන : 0755-23405402

 අලෙවියෙන් පසු සේවාව : 18813909163

ලිපිනය:301, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, ෆැරඩ් කාර්මික උද්‍යානය, ටොංගුවාන් මාවත, ටියැන්ලියාවෝ ප්‍රජාව, ගුවැන්මිං දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, චීනය

විද්යුත් තැපෑල:info@uugreenpower.com